انگلیسی
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: بهراد عشرتخواه                           

مرتبه علمی: استادیار

پایه: 10

بخش: کلینیکال پاتولوژی

پست الکترونیکی:beshratkhah@iaushab.ac.ir

Home
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.